Privacyverklaring

U wordt verzocht het hiernavolgende privacystatement zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.
 
1. Gegevens onderneming en website
De onderneming wordt gedreven door Masters in Furniture B.V., gevestigd aan de Industrieweg 25, 3133 EE Vlaardingen. Masters in Furniture B.V. is eigenaar van de website www.mirellahome.nl.


2. Wet Bescherming Persoonsgegevens
www.mirellahome.nl gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. www.mirellahome.nl houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u een relatie met www.mirellahome.nl heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door www.mirellahome.nl verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u www.mirellahome.nl schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, door dit te melden bij navolgend adres: www.mirellahome.nl, Industrieweg 25, 3133 EE Vlaardingen.


3. Klantgegevens
In het kader van de bedrijfsvoering legt www.mirellahome.nl gebruikergegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden deze gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat www.mirellahome.nl gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan overheidsinstanties. www.mirellahome.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. www.mirellahome.nl gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u persoonlijk gerichte aanbiedingen te doen, nieuwsbrieven en reclamematerialen toe te sturen en informatie (per post, e-mail of telefoon) te verschaffen, ook over aanbiedingen in samenwerking met andere bedrijven. Hierbij tracht www.mirellahome.nl rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt, kunt u dit melden aan www.mirellahome.nl.


4. Bezoekgegevens en cookies
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan www.mirellahome.nl de inrichting van de website optimaliseren. www.mirellahome.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. www.mirellahome.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.


5. Third party cookies en Google analytics
Op de website van www.mirellahome.nl kunnen ook diensten van derden worden ingezet voor marketing- en analysedoeleinden. Deze kunnen eveneens cookies ("third party cookies") plaatsen om u tijdens het surfen regio- of themaspecifieke banners te tonen. U kunt het toelaten van "third party cookies" in de instellingen van uw browser deactiveren. Houdt u er wel rekening mee, dat dit de functionaliteit van andere websites dan die van www.mirellahome.nl zou kunnen beïnvloeden. www.mirellahome.nl maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.


6. Social network sites
Op de website van www.mirellahome.nl zijn tevens knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op social network sites. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de social network sites zoals Facebook en Twitter. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie punt 5). www.mirellahome.nl adviseert u dan ook de privacyverklaring van de betreffende social network sites regelmatig te lezen om te zien wat deze met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. www.mirellahome.nl heeft hier geen enkele invloed op.


7. Links met andere websites
Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat www.mirellahome.nl geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. www.mirellahome.nl aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij www.mirellahome.nl er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal www.mirellahome.nl die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacystatements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor de website van www.mirellahome.nl gelden. www.mirellahome.nl raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.


8. Beveiliging gegevens

www.mirellahome.nl respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van www.mirellahome.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van www.mirellahome.nl, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. www.mirellahome.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. www.mirellahome.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan www.mirellahome.nl.


9. Algemene Voorwaarden
www.mirellahome.nl hanteert Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met www.mirellahome.nl evenals het gebruik van/bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de website.


10. Toepasselijk Recht
Op deze website en privacystatement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van het privacystatement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van www.mirellahome.nl, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres.
www.mirellahome.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig de website voor een update.